AINEISTO-OHJEET

Kun painoaineisto valmistetaan tiettyjen pelisääntöjen mukaan, lopputuloksena on laadukas painotuote ja värit toistuvat tarkoitetulla tavalla.

Tilauksen tiedot 

Mainitse tilauksen yhteydessä mahdollinen tarjousnumero, tilaajan nimi, tuote ja kappalemäärä, painomateriaali, aineiston valmistajan yhteystiedot sekä haluttu toimitusaika ja -osoite.

Aineiston koko

Tee aineisto mieluiten 1:1-koossa. Mikäli tämä ei esim. suurikokoisissa töissä ole mahdollista, tulee skaalauksen olla 1:2 / 1:4 / 1:8 jne. Muodosta monisivuiset aineistot sivuittain (ei aukeamittain) sivujärjestyksessä ja kaikki sivut samassa PDF-tiedostossa. 

Tiedostomuodot

Toimitettavan aineiston tulee olla PDF-muodossa (PDF/X-1a). Muiden tiedostomuotojen kuin PDF:n käyttämisestä on sovittava erikseen. Muita mahdollisia tiedostomuotoja ovat TIFF, JPEG ja EPS sekä seuraavien ohjelmien omat tiedostomuodot (PC): Adobe InDesign, Illustrator ja Photoshop CC (ja aiemmat) sekä CorelDraw X8. Muistathan liittää fontit ja kuvat mukaan.

Muiden kuin PDF-tiedostojen painokuntoon valmistamisesta sekä mahdollisesta aineistojen korjailusta veloitamme 80 €/h + alv.

Kaikkien aineistojen tulee olla PC-yhteensopivia. Tiedostot eivät saa olla salasanasuojattuja.

Värit 

Värit tulee määritellä CMYK- tai RGB-muotoon. RGB-värejä käytettäessä on muistettava, että aivan kaikki RGB-sävyt eivät toistu oikein, sillä painomenetelmän väriavaruus on RGB-väriavaruutta pienempi.

Erityisesti mustavalkokuvissa ja laajoissa mustissa pinnoissa kannattaa käyttää RGB-värejä mahdollisimman neutraalin lopputuloksen saavuttamiseksi.

Suosittelemme käyttämään ICC-profiileina CMYK-väreissä PSO Coated v3 -profiilia ja RGB-väreissä sRGB -profiilia. Nämä profiilit voit tarvittaessa ladata tämän sivun reunassa olevista linkeistä. ICC-profiilit tulee mieluiten aina sisällyttää aineistoon (embed), muussa tapauksessa ilmoitathan käyttämäsi profiilit.

Aineisto voi erikseen sovittaessa sisältää PMS-värejä, joiden tulee olla Pantone solid coated -paletista (esim. 186 C). Painotyö tehdään kuitenkin CMYK-väreillä ja siksi aivan tarkkoja PMS-sävyjä ei pystytä painamaan.

Suosittelemme, että musta teksti ja ohuet mustat linjat tehdään aina pelkällä mustalla (CMYK tai RGB).

Kuvat

Suositeltava resoluutio arkkipainotöissä (A3 ja pienemmät) on 300 – 600 dpi ja sitä suuremmissa 100 – 150 dpi. JPEG-pakkauksessa suositellaan käytettäväksi high- tai maximum quality -asetuksia.

Tekstit

Tekstit kannattaa muuttaa vektoreiksi (paths, curves) mikäli tekstin määrä ei ole suuri. Jos tiedosto sisältää fontteja, tulee fontit liittää aineiston mukaan (embed fonts) ja fonttien täytyy olla PC-yhteensopivia. Open Type -fontit toimivat parhaiten.

Alle 8 pt ohutlinjaisen fontin käyttöä ei suositella. Fonteista tulee aina käyttää ns. aitoa leikkausta, sillä ohjelmien omien lihavointi- tai kursivointitoimintojen käyttö aiheuttaa usein ongelmia painettaessa. Bittikarttamuotoista tekstiä ei tulisi käyttää.

Viivat ja grafiikka

Viivat ja grafiikka kannattaa jättää vektorimuotoon, varsinkin ohuet. Alle 0,25 pt vahvuisien viivojen käyttöä ei suositella. Ohjelmistojen efektit, layerit ja monimutkaiset PS- tai tiilitäytteet tulee muuttaa bittikartaksi, sillä ne aiheuttavat usein virheitä painovaiheessa.

Leikkuuvara (=bleed)

Leikkuuvara varmistaa painojäljen ulottumisen arkin reunaan asti kun arkki leikataan viimeistelyn yhteydessä. Jätä aineistoon 3 mm:n leikkuuvarat (bleedit) joka reunalle jälkikäsittelyä varten. Suuremmissa kuin A3-kokoisissa töissä leikkuuvaran olisi hyvä olla vähintään 5 mm. Taustavärin tai -kuvan tulee siis jatkua tämän verran yli tuotteen loppukoon. Tekstin, logojen jne. sijoittamista aivan arkin reunaan tulisi välttää parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Samoin alle 2 mm:n vahvuisia kehyksiä tai raitoja aivan arkin reunoissa ei tulisi käyttää.

Yksityiskohtaisemman ohjeen löydät oheisista suunnitteluohjeista.

Painotekniset merkit

Tee aineistoon leikkuu- ja taittomerkit, mikäli mahdollista. Merkkejä ei saa sijoittaa kiinni leikkuulinjaan, vaan suositeltava kohta on leikkuuvaran ulkoreuna eli 3 – 5 mm leikkuulinjasta. Muita merkkejä kuten kohdistusmerkkejä, aineiston reunamerkkejä tai kalibrointipalkkeja ei tarvita.
 

Muuttuva tieto (vaihtuva data, VDP)

Mikäli työhösi liittyy muuttuvaa tietoa, toimita nämä Excel-, teksti-, tai CSV-tiedostona tiedot sarakkeittain syötettynä (esim. nimi, osoite jne.), kukin tietue omalla rivillään.

Digitaalinen foliointi

Tee folioitava alue 100% mustalla värillä omalle sivulleen pdf-dokumentissa, tai kokonaan erilliseen pdf-tiedostoon. Huomaa kuitenkin, että tälloin dokumentin sivukoon tulee olla molemmissa sama, jotta folio kohdistuu oikein. Vältä alle 0,5 mm levyisiä linjoja, sillä ne saattavat ”katketa”.


Mikäli folioitavan alueen alle tulee painettavaa grafiikkaa, älä jätä aineistoon tätä aluetta aukileikattuna (valkoiseksi). Tällaisissa tapauksissa alletuleva grafiikka painetaan ensin, sitten arkki päällystetään soft touch -laminaatilla, jonka päälle tehdään digitaalinen folio.

Valkoinen väri / White Print / Digital White

Arkkipainotuotteissa

Tee valkoinen alue omaksi palettiväriksi, ja anna sille nimeksi ”SpotColor_White”. Mikäli haluat valkoisen värin päälle painaa muita CMYK-värejä, sijoita ”SpotColor_White” alimmaiseksi tasoksi.

Bittikartoissa on myös mahdollista käyttää valkoista väriä. PhotoShopissa luo valkoisesta väristä valintasi mukaan uusi Spot Channel ja anna sille nimeksi ”SpotColor_White”. Tallenna dokumentti lopulta Photoshop PDF-muodossa.

Suurkuvatulostuksessa

Dokumenttti ei saa sisältää RGB-elementtejä. Tee valkoinen alue omaksi palettiväriksi, ja anna sille nimeksi ”White_Ink”.

Mikäli haluat valkoisen värin päälle painaa muita CMYK-värejä, sijoita ”White_Ink” dokumentin ylimmäksi tasoksi (kyllä, käänteinen järjestys), ja kytke siihen päällepainatus-toiminto (overprint) päälle. Suosittelemme, että valkoisen värin alueen tulisi olla hieman pienempi (suositus -0,3 mm) kuin allaoleva CMYK-värein painettava alue, ettei valkoinen tule värillisen alueen reunoilta näkyviin.

Valkoisen värin peittoa (density) voit vapaasti säätää haluamaksesi.

Bittikartoissa on myös mahdollista käyttää valkoista väriä. PhotoShopissa luo valkoisesta väristä valintasi mukaan uusi Spot Channel ja anna sille nimeksi ” White_Ink”. Yhteensopivat tiedostomuodot ovat DCS2.0 EPS / Photoshop PDF / PSD spot-kanavan kera / TIFF spot-kanavan kera.

Kuvavuodat display-tuotteisiin

Voit ladata yleisimpiin kuvavuotiin aineisto-ohjeet oheisista linkeistä. Mikäli et löydä etsimäsi, ota yhteyttä myyntiimme!

Vedos

Näköis-, sopimus- tai PDF-vedos painotuotteesta toimitetaan vain erikseen sovittaessa. Huomioithan, että vedoksen valmistamiseen ja toimittamiseen tarvitaan 2 – 3 työpäivää.

Mikäli olet epävarma aineistostasi tai tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä!