Ympäristö­­ohjelma

Ympäristön hyväksi toimiminen kuuluu Printworksin jokaiseen työnkuvaan sekä työvaiheeseen. Ympäristökuormituksen minimoinnilla voidaan myös parantaa laatua sekä kustannustehokkuutta, johon pyrimme aina parhaamme mukaan.

Olemme ympäristövastuustrategian mukaisesti luoneet Printworksille Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän, jonka myöntää Suomen Luonnonsuojeluliitto, Suomen vanhin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö. Yrityskohtaisesti auditoitu Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä perustuu kansainväliseen ISO 14001-standardiin. Oman sertifikaattimme avulla pyrimme viestimään asiakkaillemme, henkilökunnallemme ja sidosryhmillemme sitoutumisesta ympäristöystävällisiin valintoihin materiaaleissa, tuotantotekniikoissa, energiankäytössä ja mm. jäte- ja kierrätysasioissa, sekä niiden jatkuvaan parantamiseen.

Ympäristölupauksemme on: Printworks pyrkii tarjoamaan asiakkailleen laadukkaita painotuotteita ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittaen. Nykyaikaiset kierrätysmateriaalit ja järkevästi koottu konekanta mahdollistavat asiakkaille oikean tuotteen oikeaan paikkaan. Valitsemme vain luotettavia ja vastuullisia yhteistyökumppaneita eri tuotannon vaiheisiin. Opastamme ja ohjaamme asiakasta tekemään kestäviä valintoja.

Tavoitteena Printworksilla on parantaa omaa logistiikkaa sekä tietenkin vähentää jätteitä. Kehitämme jätteiden lajittelua ja kierrättämistä kiinnittämällä huomiota sekajätteiden tarkempaan nimikekohtaiseen lajitteluun. Energiatehokkuuteen pyritään uudistamalla konekantaa säännöllisesti ja valitsemalla tällöin uusia energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Printworksin tuotanto on pääsääntöisesti hyvin ympäristöystävällistä. Digipainon tuotantoprosessissa ei käytetä ympäristölle haitallisia kemikaaleja, ja kaikki käytettävät aineet täyttävät RoHS ja REACH-standardien vaatimukset. Jätteiden lajittelu hoidetaan asianmukaisesti, ja jätteen määrää pyritään minimoimaan tuotantoa optimoimalla ja hävikin määrää vähentämällä. Digitaalisessa tuotantoympäristössä tuotteita tehdään vain tilauksen mukainen määrä, ja vain muutama ylimääräinen kappale tehdään kohdistusten, väripinnan sekä laadun varmistamista varten.

Toimimme ympäristöä koskevien lakien ja säädösten mukaisesti

Seuraamme jatkuvasti eri paperivalmistajien tiedotteita sekä heidän toimenpiteitään ympäristöasioissa. Pyrimme myös siihen, että käytämme sellaisia materiaaleja, kuten papereita ja kartonkeja, joiden valmistusvaiheessa energiankulutus ja ympäristönkuormitus on otettu huomioon. Tämän myötä olemme jättäneet pois valikoimastamme sellaisilta tehtailta tulevat paperit, jotka eivät täytä kriteereitämme ympäristöasioiden hoidossa.

Käytössämme olevat digipainokoneet ja monitoimilaitteet noudattavat lähes 100-prosenttisesti Energy Star® -kriteerejä, ja kuluttavat keskimäärin 20-30 % vähemmän energiaa kuin muut vastaavat laitteet. Pidämme laitteistomme ajan tasalla ja huollatamme laitteemme säännöllisesti, mikä osaltaan pienentää energiankulutusta.

Logistiikan yhteistyökumppaniksemme olemme valinneet toimijan, joka sitoutuu GoGreen-ohjelmaan ja sen hyödyntämiseen, mikä kattaa myös viimeisimmät ISO 14001:n mukaiset ympäristöjohtamisen sekä ISO 50001:n energianhallinnan periaatteet.

Hiilijalanjäljen kompensointi mahdollistaa hiilineutraalit painotuotteet

Tuotantomme on 100% hiilineutraali, eli hyvitämme asiakkaidemme puolesta kaikki painotuotteiden valmistukseen liittyvät CO2-päästöt koko tuotantoketjussa.

Vaikka tuotannon jokaisessa vaiheessa pyritään jo valmiiksi vähentämään hiilijalanjälkeä, jää jäljelle pakostakin jonkun verran CO2-päästöjä materiaalien valmistuksen ja kuljetuksen yhteydessä. Olemme tehneet Suomessa ilmastotoimia, joiden vaikutuksesta ilmakehästä poistuu 33 tuhatta kiloa hiilidioksidia, mikä vastaa Printworksin toiminnan vuoden 2023 aiheuttamia päästöjä. Kompensaatio perustuu kansainväliseen VCS (Verified Carbon Standard) -sertifikaattiin, joka varmistaa, että kompensointiin käytettävät päästöyksiköt (VCU) ovat todellisia ja oikein mitattuja, sekä ulkopuolisen auditointitahon toimesta vahvistettuja. Sertifikaatti vahvistaa myös, että päästöyksiköiden kompensaatio käytetään vain yhden kerran yhdelle taholle. Kompensaatio toteutetaan suomalaisen Carboreal Oy:n kautta. Näin lopputuloksena on 100% hiilineutraali painotuote.

Tarjoamme myös asiakkaidemme käyttöön 100% hiilineutraali painotuote -merkin, jolla voi helposti viestiä ympäristövastuusta yrityksen toiminnassa.

Jätehuolto ja kierrätys

Kierrätämme ja lajittelemme paperin, pahvin, muovin, metallin, lasin, vaaralliset jätteet sekä elektroniikkalaitteet. Kaikki jätelajikkeet varastoidaan asianmukaisissa jäteastioissa ja toimitetaan jätehuoltoyhtiön toimesta asianmukaiseen käsittelyyn. Kierrättämällä mahdollisimman montaa eri lajiketta, pyrimme vähentämään sekajätteen määrää ja saamaan mahdollisimman suuren osan syntyvästä jätteestä uusiokäyttöön. Printworksin nimikekohtainen kierrätysprosentti on arviolta n. 80-90 %.

Huolehdimme myös logistiikan mukana tulevan materiaalin kierrätyksestä. Pakkausmateriaaleja uusiokäytetään mahdollisuuksien mukaan, ja esimerkiksi kuormalavat päätyvät uudelleen käyttöön.

Jätehuoltoa toteutamme jätehuoltosuunnitelmamme mukaisesti. Jätehuollon yhteistyökumppanimme on valtakunnallisesti tunnettu toimija, joka hoitaa jätehuollon ammattitaidolla, ja mainitseekin yli 90 %:n heidän käsittelemästään jätteestä päätyvän hyötykäyttöön.

Printworksin ympäristöohjelman keskeiset periaatteet ja tavoitteet:

  • Hiilijalanjäljen kompensointi mahdollistaa asiakkaille 100% hiilineutraalit painotuotteet
  • Jätteiden huolellinen lajittelu ja kierrätyksen määrän maksimointi
  • Ei-kierrätettävän jätteen seuranta ja jätteen määrän minimointi
  • Energiatehokkuuden tehostaminen ja parantaminen
  • Ympäristöä koskevien lakien ja säädösten noudattaminen
  • Ympäristölle haitallisten kemikaalien välttäminen tuotantoprosessissa
  • RoHS ja REACH-standardien vaatimukset täyttävien aineiden käyttö tuotannossa
  • Kestävän kehityksen huomioon ottaminen ja siihen pyrkiminen
  • Sertifioitujen papereiden ja kartonkien suosiminen
  • Ympäristön huomioon ottavan logistiikkakumppanin käyttö