Myynti- ja toimitusehdot

Päivitetty 31.1.2024

Hinnat

Hinnoittelussa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia yrityksen hinnoitteluperusteita.

Tekijänoikeudet

Tilaaja vakuuttaa omistavansa kaikki painettaviin ja tulostettaviin aineistoihin liittyvät oikeudet ja vastaa kaikista vaatimuksista ja vahingoista, jotka aiheutuvat oikeudettomasta jäljentämisestä tai muusta käsittelystä.

Toimitustapa

Painotuotteiden, tulosteiden ja muiden aineistojen lähetys tapahtuu tilaajan toivomalla tavalla ja kustannuksella. Yrityksen lähettiä käytettäessä veloitetaan kuljetuspalveluista kulloinkin voimassa olevat kulut. Postia tai vastaavia kuljetusmuotoja käytettäessä veloitetaan aiheutuneet kokonaiskustannukset. Sähköisesti tiedostoja siirrettäessa veloitetaan tiedoston lähetys-, vastaanotto- ja tallennuskulut.

Yrityksen vastuut

Yritys suorittaa painamisen, tulostamisen ja muun palvelun alalla yleisesti hyväksyttyjen laatuvaatimusten ja toimitusaikojen puitteissa.

Materiaalien suhteen rajoittuu yrityksen vastuu materiaalitoimittajan antamiin takuisiin. Yrityksen tekemistä virheistä rajoittuu vastuu työn uudelleen tekemiseen veloituksetta ilman muita korvausvelvoitteita. 

Yritys noudattaa mahdollisuuksien mukaan sovittuja toimitusaikoja, mutta ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat toimitusten viivästymisestä.

Mikäli alkuperäisaineistot tai muut dokumentit katoavat tai vaurioituvat yrityksen suorittaman työn, kuljetuksen tai säilytyksen aikana, vastaa yritys vahingosta enintään ottamiensa vahinkovakuutusten puitteissa.

Yritys ei vastaa postissa tai muissa vastaavissa kuljetusmuodoissa tapahtuvien lähetysten vahingoittumisesta tai katoamisesta. Toimitusehto on EXW Turku.

Yritys ei vastaa jälkeenpäin ulkoisten vaikutusten kuten sään, valon ja kosteuden ym. takia aiheutuneista muutoksista tuotteeseen.

Kun työ on sovittu noudettavaksi yrityksestä, ei yrityksellä ole velvollisuutta tarkistaa erikseen henkilön nouto-oikeutta.

Yritys ei vastaa sähköisten aineistojen tiedonsiirto-, ohjelmisto- tai laitteistoeroavaisuuksista johtuvista virheistä.

Yritys pidättää oikeuden käyttää asiakkailleen valmistamiaan töitä referensseinä, sekä kuvata ja julkaista niitä, mikäli muuta ei asiakkaan aloitteesta erikseen sovita.

Yrityksen ohjelmistot

Yrityksen luovuttaessa asiakkaalleen ohjelmistojaan tai niiden osio, asiakas ei voi luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle.

Valitukset

Valituksia, joita ei ole tehty yritykselle viiden (5) vuorokauden kuluessa toimituksesta tai vahinkohetkestä, ei huomioida.

Maksuehdot

Laskut erääntyvät maksettaviksi laskussa ilmenevän maksuehdon ja määrän mukaisesti. Tilauksista, jotka tehdään kolmannen osapuolen laskuun, vastaa tilauksen antaja omavastuullisesti ellei yritys ole tehnyt kirjallista sopimusta ko. kolmannen osapuolen kanssa.

Myydyt ja luovutetut tuotteet ovat yrityksen omaisuutta kunnes ne ovat kokonaisuudessaan maksettu.

Yritys pidättää oikeuden lisätä lähettämiinsä laskuihin niiden käsittelystä ja lähetyksestä aiheutuvista kuluista kohtuullisen veloituksen (5,00 € + alv per 12.1.2023).

Tuomioistuin

Kaikki tilauksesta ja yrityksen toimituksesta johtuvat ristiriitaisuudet ratkaistaan yrityksen kotipaikan tuomioistuimessa mikäli sovitteluratkaisuun ei päästä.