Printworksille sertifioitu Ekokompassi-ympäristö­järjestelmä

Ympäristön hyväksi toimiminen kuuluu Printworksin jokaiseen työnkuvaan sekä työvaiheeseen. Ympäristökuormituksen minimoinnilla voidaan myös parantaa laatua sekä kustannustehokkuutta, johon pyrimme aina parhaamme mukaan.

Olemme saaneet Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatin, jonka myöntää Suomen Luonnonsuojeluliitto, Suomen vanhin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö. Yrityskohtaisesti auditoitu Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä perustuu kansainväliseen ISO 14001-standardiin. Oman sertifikaattimme avulla pyrimme viestimään asiakkaillemme, henkilökunnallemme ja sidosryhmillemme sitoutumisesta ympäristöystävällisiin valintoihin materiaaleissa, tuotantotekniikoissa, energiankäytössä ja mm. jäte- ja kierrätysasioissa, sekä niiden jatkuvaan parantamiseen.

Ympäristölupauksemme on: Printworks pyrkii tarjoamaan asiakkailleen laadukkaita painotuotteita ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittaen. Nykyaikaiset kierrätysmateriaalit ja järkevästi koottu konekanta mahdollistavat asiakkaille oikean tuotteen oikeaan paikkaan. Valitsemme vain luotettavia ja vastuullisia yhteistyökumppaneita eri tuotannon vaiheisiin. Opastamme ja ohjaamme asiakasta tekemään kestäviä valintoja.

Tavoitteena Printworksilla on parantaa omaa logistiikkaa sekä tietenkin vähentää jätteitä. Kehitämme jätteiden lajittelua ja kierrättämistä kiinnittämällä huomiota sekajätteiden tarkempaan nimikekohtaiseen lajitteluun. Energiatehokkuuteen pyritään uudistamalla konekantaa säännöllisesti ja valitsemalla tällöin uusia energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Printworksin tuotanto on pääsääntöisesti hyvin ympäristöystävällistä. Digipainon tuotantoprosessissa ei käytetä ympäristölle haitallisia kemikaaleja, ja kaikki käytettävät aineet täyttävät RoHS ja REACH-standardien vaatimukset. Jätteiden lajittelu hoidetaan asianmukaisesti, ja jätteen määrää pyritään minimoimaan tuotantoa optimoimalla ja hävikin määrää vähentämällä. Digitaalisessa tuotantoympäristössä tuotteita tehdään vain tilauksen mukainen määrä, ja vain muutama ylimääräinen kappale tehdään kohdistusten, väripinnan sekä laadun varmistamista varten.

Printworksin ympäristöohjelman keskeiset periaatteet ja tavoitteet:
• Jätteiden huolellinen lajittelu ja kierrätyksen määrän maksimointi
• Ei-kierrätettävän jätteen seuranta ja jätteen määrän minimointi
• Energiatehokkuuden tehostaminen ja parantaminen
• Ympäristöä koskevien lakien ja säädösten noudattaminen
• Ympäristölle haitallisten kemikaalien välttäminen tuotantoprosessissa
• RoHS ja REACH-standardien vaatimukset täyttävien aineiden käyttö tuotannossa
• Kestävän kehityksen huomioon ottaminen ja siihen pyrkiminen
• Sertifioitujen papereiden ja kartonkien suosiminen
• Ympäristön huomioon ottavan logistiikkakumppanin käyttö

Seuraamme jatkuvasti eri paperivalmistajien tiedotteita sekä heidän toimenpiteitään ympäristöasioissa. Pyrimme myös siihen, että käytämme sellaisia materiaaleja, kuten papereita ja kartonkeja, joiden valmistusvaiheessa energiankulutus ja ympäristönkuormitus on otettu huomioon. Tämän myötä olemme jättäneet pois valikoimastamme sellaisilta tehtailta tulevat paperit, jotka eivät täytä kriteereitämme ympäristöasioiden hoidossa.

Käytössämme olevat digipainokoneet ja monitoimilaitteet noudattavat lähes 100-prosenttisesti Energy Star® -kriteerejä, ja kuluttavat keskimäärin 20-30 % vähemmän energiaa kuin muut vastaavat laitteet. Pidämme laitteistomme ajan tasalla ja huollatamme laitteemme säännöllisesti, mikä osaltaan pienentää energiankulutusta.

Logistiikan yhteistyökumppaniksemme olemme valinneet toimijan, joka sitoutuu GoGreen-ohjelmaan ja sen hyödyntämiseen, mikä kattaa myös viimeisimmät ISO 14001:n mukaiset ympäristöjohtamisen sekä ISO 50001:n energianhallinnan periaatteet.

Jätehuolto ja kierrätys

Kierrätämme ja lajittelemme paperin, pahvin, muovin, metallin, lasin, vaaralliset jätteet sekä elektroniikkalaitteet. Kaikki jätelajikkeet varastoidaan asianmukaisissa jäteastioissa ja toimitetaan jätehuoltoyhtiön toimesta asianmukaiseen käsittelyyn. Kierrättämällä mahdollisimman montaa eri lajiketta, pyrimme vähentämään sekajätteen määrää ja saamaan mahdollisimman suuren osan syntyvästä jätteestä uusiokäyttöön. Printworksin nimikekohtainen kierrätysprosentti on arviolta n. 80-90 %. Tarjoamme asiakkaillemme myös mahdollisuutta kierrättää painotuotteet niiden alkuperäisen käyttöajan jälkeen. Teemme yhteistyötä Topinpuiston kiertotalousyksikön kanssa, jota kautta esimerkiksi banderolleille syntyy uusi elämä vaikkapa laukkuina tai istuinpäällisinä.

Huolehdimme myös logistiikan mukana tulevan materiaalin kierrätyksestä. Pakkausmateriaaleja uusiokäytetään mahdollisuuksien mukaan, ja esimerkiksi kuormalavat päätyvät uudelleen käyttöön.

Jätehuoltoa toteutamme jätehuoltosuunnitelmamme mukaisesti. Jätehuollon yhteistyökumppanimme on valtakunnallisesti tunnettu toimija, joka hoitaa jätehuollon ammattitaidolla, ja mainitseekin yli 90 %:n heidän käsittelemästään jätteestä päätyvän hyötykäyttöön.

Samankaltaiset artikkelit